Vakmanschap & Zekerheid. Sinds 1935.
professionals-icon
Verhuizen met professionals: zorgvuldige en ervaren verhuizers
zekerheid-icon
Zekerheid & zorgeloosheid: expertise en bescherming van een erkende verhuizer
opslag-icon
Perfect geconditioneerde opslag: de veiligste van Nederland

Privacy verklaring

PRIVACY STATEMENT NOUWENS

Inleiding

Nouwens neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit. welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@nouwens-verhuizingen.nl.

Wie is Nouwens?

Nouwens is de besloten vennootschap Nouwens Verhuizingen, kantoorhoudende te (5048 AD) Tilburg aan de Ledeboerstraat 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88803007.

Nouwens is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nouwens de Verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Nouwens jouw gegevens ?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Nouwens persoonsgegevens voor jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Nouwens voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Nouwens worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:​ Financiële administratie.

Gegevens:​ Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo.

Grondslag:​ Wettelijke verplichting.

Bewaartermijn:​ Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:​ Verlenen van de dienst zelf.

Gegevens:​ NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.

Grondslag:​ Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: ​Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:​ Afhandelen klachten

Gegevens:​ NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:​ Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: ​Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:​ Facturatie

Gegevens: ​NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:​ Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: ​Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:​ CRM

Gegevens: ​NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag: ​Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: ​Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:​ Sollicitatie

Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:​ Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: ​Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:​ Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: ​Naam, Inhoud van het bericht

Grondslag:​ Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: ​Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:​ Cameratoezicht

Gegevens:​ Bewakingsvideo

Grondslag:​ Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken

Bewaartermijn: ​Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: ​Identiteitsverificatie

Gegevens:​ Bewakingsvideo

Grondslag:​ Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: ​Enige manier om doeleinde te bereiken 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Nouwens heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Nouwens over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Nouwens. Je kunt verzoeken dat Nouwens je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijderd of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Nouwens te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Nouwens of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Nouwens te verkrijgen. Nouwens zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken.Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Nouwens je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Nouwens

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@nouwens-verhuizingen.nl. Nouwens zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Nouwens een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Nouwens je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Nouwens verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.